Privacy- en cookieverklaring

Deze verklaring is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van toepassing op de diensten en website van

TekstAanBod

Huizerweg 27B

1401GG Bussum

info@tekstaanbod.nl

06 22 376 212

 

Algemeen

Ik ben mij ervan bewust dat je vertrouwen stelt in mij en respect voor de privacy van mijn bezoekers, cliënten en opdrachtgevers zie ik als een terechte maatschappelijke plicht. Ik draag er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. In deze verklaring staat precies welke gegevens TekstAanBod verzamelt, wanneer je gebruikmaakt van haar website en diensten, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe hiermee omgegaan wordt.

Persoonsgegevens

Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Bepaalde gegevens heb ik nodig om mijn werk voor jou goed uit te voeren en te factureren. Ik volg hierbij de AVG, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. De gegevens worden opgeslagen op mijn beveiligde laptop en/of op de eigen beveiligde servers van TekstAanBod en/of op de beveiligde servers van een derde partij. Denk hierbij aan naam, adres, e-mailadres, bankrekeningnummer, telefoonnummer, etc. Ook het IP-adres dat sommige plugins zoals Google Analytics oppikken, valt onder de term persoonsgegevens.

Gebruik en opslag

  1. Ik communiceer met klanten, opdrachtgevers en leveranciers via telefoon, skype en e-mail. Wil je contact met mij, dan heb ik uiteraard je naam en telefoonnummer/skypenaam/mailadres nodig. Om offertes en facturen op te stellen heb ik bovendien je adresgegevens nodig. Voor het verzenden van de nieuwsbrief heb ik je naam en e-mailadres nodig.
  2. Ik gebruik de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
  3. Ik verkoop persoonsgegevens nooit aan derden, noch geef ik ze weg tegen wederdiensten. Aan mij verstrekte persoonsgegevens blijven bij mij, tenzij jij me expliciet toestemming geeft deze aan derden te verschaffen. Bijvoorbeeld, wanneer ik je in contact breng/uit jouw naam zaken doe met dienstverleners als een vormgever, webbouwer of drukker. Maar ook op jouw verzoek, wanneer ik je zelf niet van dienst kan zijn, maar ik wel collega’s of sectorgenoten ken, die jou wel kunnen helpen. In dat geval vraag ik je toestemming om e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional.
  4. Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht van kracht is die mij noodzaakt persoonsgegevens langer te bewaren. E-mailadressen van mensen die zich uitschrijven voor de nieuwsbrief worden na 4 weken verwijderd. Adresgegevens van offertes en facturen worden niet opgenomen in een database. Facturen en offertes worden elektronisch onder de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.
  5. Ik heb verschillende maatregelen getroffen om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Persoonsgegevens staan op een pc met realtime virus- en malwarebescherming. Ze worden dagelijks geüpdatet naar een beveiligd bestand binnen de Google cloud. Gegevens voor de nieuwsbrief worden bewaard binnen de nieuwsbriefsoftware en beschermd door anti-hack software. Mijn laptop en smartphone, waarop ik werk, zijn beveiligd met een sterk wachtwoord. Back-ups worden extern opgeslagen en zijn ook versleuteld, zodat de data – ook bij een hack – niet toegankelijk is zonder wachtwoord. De wachtwoorden die ik gebruik zijn zeer sterk. Mijn website heeft een SSL-certificaat. Gegevensuitwisseling verloopt daarmee via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  6. Cliënten en opdrachtgevers kunnen te allen tijde hun recht uitoefenen om de door TekstAanBod bewaarde/opgeslagen persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar info@tekstaanbod.nl. Ik zal binnen 30 dagen reageren op jouw verzoek. Gegevens die bewaard dienen te worden volgens de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst, namelijk 7 jaar, kunnen uiteraard niet verwijderd worden uit mijn administratie.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mijn website gebruikt alleen functionele en analytische cookies.

De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar mijn eigen beveiligde servers of naar die van een derde partij (t.b.v. Google Analytics). Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruik ik analytische cookies zodat ik kan zien hoeveel unieke bezoekers mijn website heeft en welke pagina’s bezocht worden. Hiertoe wordt enkel je IP-adres vastgesteld. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

In het geval van een datalek, verlies of diefstal van apparatuur, meld ik dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de personen wiens gegevens gelekt zijn.

Verplichtingen en gevolgen

Je bent niet verplicht je gegevens aan mij te verstrekken. Wil je dit niet, dan kan ik je helaas niet van dienst zijn. Ik kan je dan namelijk geen factuur sturen.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan deze privacyverklaring voldoe. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met me opnemen via info@tekstaanbod.nl.